Novinky

Check out market updates

Štát požičiava na obnovu bytového domu za úrok vo výške 0 percent

PEREX AD  ADteam │23.11.2019

ŠFRB, PR článok, nepoužívať

Autor: PEREX - ADteam

V starých panelákoch postavených ešte za socializmu aj dnes bývajú státisíce Slovákov. Bez rekonštrukcie hrozí mnohým budovám poškodenie a skrátenie životnosti celého domu. Čoraz väčší problém sa štát rozhodol riešiť lacnými pôžičkami od Štátneho fondu rozvoja bývania.

„Ak sa vlastníci rozhodnú investovať nielen do zateplenia budovy, ale aj výmeny rozvodov, výťahov a celkovej rekonštrukcie vnútorných priestorov, vieme im požičať peniaze s nula percentným úrokom,“ povedal Juraj Kurňavka, generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Navyše tento úrok bude nemenný po celú dobu splatnosti, ktorá môže podľa zákona dosiahnuť maximálne 20 rokov. Takéto výhodné podmienky dnes neponúkajú žiadne súkromné banky, ktorých najlacnejšie úvery sa predávajú s úrokom okolo jedného percenta a doba fixácie úroku nie je garantovaná počas celého zmluvného vzťahu.

Celková rekonštrukcia väčšieho paneláka s 96 bytmi stojí približne 400 tisíc eur. V prípade využitia 0–percentného úveru s dvadsaťročnou dobou splatnosti bude mesačná splátka 1 667 eur. Na každého majiteľa bytu tak pripadá poplatok vo výške 17,36 eura. Ak by sa vlastníci bytov rozhodli zobrať ten istý úver v banke, dostanú ho s ročným úrokom vo výške jedného percenta. V takom prípade je mesačná splátka 1 840 eur (plus poplatky za vedenie účtu) a poplatok na jedného majiteľa bytu vyjde na 19,17 eura. V tomto prípade spoločenstvo vlastníkov bytov využitím bezúročnej pôžičky ročne ušetrí 2 076 eur a majiteľ jedného bytu 21,72 eura.

Paneláky vydržia 80 až 100 rokov

Pri panelových bytových domoch postavených v druhej polovici minulého storočia sa pôvodne počítalo so životnosťou 80 rokov, pri bytových domoch postavených tradičnou technológiou približne 100 rokov. „No to sa dá dosiahnuť jedine v prípade vykonávania pravidelnej údržby a opráv, čo sa v minulosti zanedbalo. Tým sa znížila aj životnosť bytových domov,“ priblížila Zuzana Petrášová, riaditeľka odboru posudzovania a schvaľovania úverov ŠFRB. Na budovách sú nebezpečné hlavne systémové poruchy, ktoré sa prejavujú rôznymi trhlinami a prasklinami. Do nich stekajúca dažďová voda spôsobuje koróziu spojov a ohrozuje statiku celého domu. Problémové sú najmä balkóny, vystupujúce schodiská a štítové steny, ktoré sú najviac vystavené pôsobeniu poveternostných vplyvov. „Tieto nedostatky je potrebné odstrániť čo najskôr. Tiež si treba uvedomiť, že rozvody ani výťahy nemajú takú životnosť ako konštrukcia budovy a treba ich vymeniť oveľa skôr. Zároveň čiastkové opravy vzniknutých problémov môžu nakoniec vyjsť oveľa drahšie ako kompletná rekonštrukcia,“ dodala Petrášová.

Zanedbané elektrické rozvody zas zvyšujú riziko požiarov a prasknutie starého vodovodného potrubia môže vytopiť aj niekoľko bytov. Pred pár rokmi bolo na Slovensku najviac populárne zatepľovanie, ktoré prinesie okamžité úspory v podobne nižšej spotreby tepla. V súčasnosti je čoraz viac bežný komplexný prístup k obnove spočívajúci vo výmene výťahov, rozvodov a spoločných častí. Podľa odhadu Štátneho fondu rozvoja bývania je už na Slovensku obnovených viac ako 60 percent bytových domov. „Samotná úroveň rekonštrukcie je rôzna. V hlavnom meste sú obnovené takmer všetky paneláky, ale v menej rozvinutých okresoch južného a východného Slovenska je stále veľa budov v pôvodnom stave. To môže o pár rokov spôsobiť veľké problémy s ich technickým stavom, a preto štát motivuje ľudí ku komplexnej obnove poskytnutím bezúročných pôžičiek. O úvery môžu u nás žiadať správcovia bytových domov alebo spoločenstvá vlastníkov bytov,“ priblížil Kurňavka.

Správcovia bytových domov sú v postate profesionálne firmy, ktoré si majitelia bytov prenajmú s cieľom spravovania paneláka. Následne správca zvoláva bytovú schôdzu, na ktorej majitelia bytov hlasovaním rozhodujú o zobratí úverov a o konkrétnych rekonštrukciách. Spoločenstvo vlastníkov bytov vzniká v prípade, ak sa vlastníci bytov rozhodnú spravovať panelák sami a následne si zvolia predsedu aj dozornú radu.

Pôžička pokryje celú rekonštrukciu

„Ďalšou našou konkurenčnou výhodou v porovnaní s bankami je, že vieme poskytnúť úver stopercentne pokrývajúci všetky náklady na obnovu,“ uviedol Kurňavka. Finančné domy dnes väčšinou žiadajú od majiteľov bytov mať úspory pokrývajúce približne pätinu nákladov na rekonštrukciu paneláka. V prípade úverov od Štátneho fondu rozvoja bývania je zákonom stanovená jeho maximálna výška. Napríklad v prípade zatepľovania je strop určený na 85 eur za m2. Ak sa zvýšením tepelnej izolácie paneláka, alebo inými opatreniami dosiahne horná hranica energetickej triedy pre ultranízkoener­getické budovy, strop úveru sa posúva na 100 eur za m2. Maximálny limit na poskytnutie úveru je stanovený preto, aby prípadní špekulanti nemohli umelo navýšiť cenu obnovy paneláka a následne obrať o peniaze nič netušiacich majiteľov bytov. „Opravu budovy zároveň môžu vykonávať len certifikované firmy. Požiadavky na dokumentáciu sú u nás prísnejšie, ale majitelia bytov majú istotu, že všetko by malo byť zrealizované v súlade s technickými predpismi a normami,“ povedala Petrášová. Najvýhodnejšie bezúročné pôžičky sú poskytované na komplexné rekonštrukcie. V prípade financovania menších opráv už žiadatelia musia počítať s úrokom o niečo vyšším, ktorý je napríklad len pri výmene výťahu vo výške 0,5 percenta.

Výhody úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania:
Úroková sadzba pôžičky môže dosiahnuť rovnú nulu v prípade kombinácie viacerých opráv
Dohodnutá výška úroku sa nemení počas celej doby splatnosti úveru
Žiadateľ neplatí žiadne poplatky za otvorenie ani spravovanie účtu
Prostredníctvom pôžičky sa dá financovať celá rekonštrukcia a na rozdiel od bankového úveru nemusia mať vlastníci bytov pri niektorých typoch obnovy vlastné úspory

Tento článok vznikol v spolupráci so ŠFRB.

zdroj: https://uzitocna.pravda.sk/dom-a-byt/clanok/533506-stat-poziciava-na-obnovu-bytoveho-domu-za-urok-vo-vyske-0-percent/, 25.11.2019