Novinky

Check out market updates

Pozemkový fond by mal v roku 2020 vykázať prebytok 6,02 mil. eur

TASR│22.8.2019

Slovenský pozemkový fond spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti aj podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, nakladá taktiež s poľnohospodárskymi pozemkami, ktorých vlastník nie je známy.

Ilustračná snímka. Foto: Andrej Galica

Slovenský pozemkový fond (SPF) by v roku 2020 mal skončiť hospodárenie s prebytkom na úrovni 6,02 milióna eur, v roku 2021 v hodnote 5,63 milióna eur a v roku 2022 vo výške 4,67 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu fondu, ktorý v stredu na svojom prvom poprázdninovom zasadnutí schválila vláda.

“Nedaňové príjmy v roku 2020 v štruktúre podľa rozpočtovej klasifikácie sú rozpočtované v celkovom objeme 27,22 milióna eur, čo je pokles oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 indexom 89,82,” uvádza sa v návrhu rozpočtu.

Výdavková časť navrhovaného rozpočtu fondu na rok 2020 je rozpočtovaná vo výške 21,2 milióna eur, čo je zníženie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 indexom 97,17.

SPF spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti aj podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, nakladá taktiež s poľnohospodárskymi pozemkami, ktorých vlastník nie je známy. Môže najmä bezodplatne prevádzať nehnuteľnosti z vlastníctva štátu do vlastníctva reštituentov na účely reštitučných náhrad, predávať pozemky, ako aj prenajímať nehnuteľnosti.

zdroj: http://www.teraz.sk/ekonomika/pozemkovy-fond-by-mal-v-roku-2020-vyka/414032-clanok.html, 21.8.2019