Novinky

Check out market updates

O príspevok na zateplenie staršieho domu možno žiadať do 30. septembra

reality.sk│6.8.2019

 

Kto chce zatepľovať rodinný dom, môže si pomôcť peniazmi od štátu. Od júna je totiž spustený príjem žiadostí na získanie štátneho príspevku. Majitelia slovenských domov tak môžu získať na zateplenie niekoľkotisícovú dotáciu.


zdroj: Envato Elements 

Na ďalšie príspevky na zateplenie domu sa čakalo už od minulého roka. Očakávania nakoniec 17. júna vyústili do spustenia príjmu žiadostí. Majitelia starších domov si tak pri financovaní  zateplenia pomôžu niekoľkými tisíckami eur, ktoré im po splnení požadovaných podmienok a následnom predložení žiadosti štát preplatí.

V hre je príspevok do výšky 8000 €

Príspevok síce nepokryje všetky náklady na zateplenie domu, no majiteľom pomôže aj tých 40 % oprávnených nákladov. Tie však nesmú prekročiť sumu 8000 €, takže žiadateľ, ktorý zatepľuje drahšie, získa maximálne túto sumu bez ohľadu na to, že jej podiel dosahuje menej ako 40 %.


zdroj: Envato Elements

800 € na projektovú dokumentáciu

Okrem spomenutých 8000 € majú žiadatelia možnosť získať ďalších 800 €. Tie sa poskytujú za účelom preplatenia nákladov na vypracovanie projektovej dokumentácie, v rámci čoho sa do úvahy berú aj náklady na vystavenie energetického certifikátu. Ten je jednou z podmienok schválenia príspevku, aj keď pri odosielaní žiadosti ho predkladať netreba.

Aké podmienky je potrebné splniť: 

– majiteľ má trvalý pobyt v SR a dom je využívaný iba na bývanie
– zatepľovacie práce boli zahájené najskôr až po 31. decembri 2014
– kolaudácia prebehla minimálne 10 rokov pred začiatkom zateplenia
– výmera 1-podlažného domu dosahuje 150 m², pri viacpodlažnom dome do 300 m²
– žiadateľ predtým nepožiadal o podporu na zateplenie Štátny fond rozvoja bývania

 

zdroj: Envato Elements

Vybavených bude len 500 žiadostí


Čas na schvaľovanie žiadostí o tento príspevok je limitovaný do 30. septembra. Limitovaný je však aj celkový počet prijatých žiadostí, ktorých bude najviac 500. Ich príjem sa tak môže ukončiť ešte pred 30. septembrom. Žiadatelia, ktorí to s príspevkom myslia naozaj vážne, by tak predloženie žiadosti aj s potrebnými prílohami nemali odkladať.


zdroj: Envato Elements

Žiadosť o príspevok je možné podať buď elektronickým formulárom, alebo poslaním tlačenej verzie. Ďalšie informácie o tomto procese, ako aj o samotnom príspevku, získate na stránkach www.zatepluj.sk alebo na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR. 

zdroj: https://www.reality.sk/clanok/novinky/o-prispevok-na-zateplenie-starieho-domu-mozno-ziadat-do-30-septembra;jsessionid=node04ov05e8dtqyr18aoqqljown6d4877942.node0, 15.8.2019