Všetky články

Nezaradené

Prenajmite byt výhodne

Zuzana Hlavačková, Pravda │8.10.2019 Krátkodobý nájom bytu predstavuje nájom nehnuteľnosti založený nájomnou zmluvou, ktorá je uzavretá podľa zákona o krátkodobom prenájme, spĺňa náležitosti a na základe ktorej nájom vrátane jeho predĺžení trvá najviac šesť rokov. Chystáte sa prenajímať byt? Na čo…

Viac info

Byty chýbajú, developeri váhajú, ako ďalej

Šimon Kučera, Pravda │11.09.2019 Slovensko pociťuje nedostatok bytov v každom regióne. Nové byty pribúdajú pomaly, aj keď je o ne veľký záujem. Nedostatok novostavieb zároveň posúva ceny nahor, a to aj v prípade starších bytov. Po boome vo výstavbe, keď…

Viac info

Potrebujete vysporiadať spoluvlastnícke podiely na spoločnom majetku?

Zuzana Hlavačková, Pravda │ 28.8.2019 Súd nemôže vec prikázať do vlastníctva osoby, ktorá nechce vlastníctvo nadobudnúť.       Autor: SHUTTERSTOCK Spoluvlastnenie nehnuteľnosti alebo iného majetku býva komplikovaná záležitosť a preto sa mnohí spoluvlastníci rozhodujú spoluvlastníctvo zrušiť. Prevod spoluvlastníckych podielov má presné…

Viac info